Dzięki wsparciu finansowemu gminy Międzyzdroje kontynuujemy projekt „Klubik rodzinny – od juniora do seniora”. W lutym rozpoczęliśmy działania i zapraszamy mieszkańców na bezpłatne zajęcia sportowe, artystyczne oraz muzyczno-ruchowe:

– RODZINNE BOOGIE – WOOGIE, czyli zajęcia muzyczno – taneczno – ruchowe w Klubiku maluszka – muzyka, taniec, śpiew, zabawa… zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i są to zajęcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 16:00 w sali „Wiklina” w Wapnicy.
– FITNESS, zajęcia sportowe we wtorki o godz. 17:30 w sali „Wiklina” w Wapnicy.
– WARSZTATY ARTYSTYCZNE – w marcu 6.03.2019 oraz 27.03.2019 będą to
WARSZTATY CERAMICZNE – o godz. 16.30 w SP-2 w Wapnicy.

Projekt jest realizowany przez Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” dzięki dofinansowaniu ze środków gminy Międzyzdroje przy wsparciu i współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Rady Sołeckiej w Wapnicy. Więcej informacji na temat zajęć i projektu: msrodzina@gmail.com lub tel. 795862645 oraz na naszym profilu www.facebook.com/miedzyzdrojskie.stowarzyszenie.rodzina

koordynator projektu
Iwona Samołyk
MSRodzina
Projekt „KLUBIK RODZINNY – OD JUNIOR DO SENIORA” jest współfinansowany ze
środków gminy Międzyzdroje