Dwie osoby złożyły swoje aplikacje, w ogłoszonym przez wójta Radosława Drozdowicza konkursie na stanowisko sekretarza gminy Świerzno. Po weryfikacji dokumentów okazało się, że do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko jedna osoba – były wicestarosta Waldemar Dubrawski.

Punktualnie o godzinie 10 komisja konkursowa w składzie Sebastian Ligenza, Wanda Drozda oraz Magdalena Kłobucka dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy w terminie określonym ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.

Swoje aplikacje złożyli obecny radny Gminy Wolin, były wicestarosta Waldemar Dubrawski oraz ubiegająca się bezskutecznie o mandat radnej w ostatnich wyborach w gminie Kamień Pomorski – pani Joanna Bagińska z Jarszewa.

Komisja dokonała sprawdzenia ofert i stwierdziła, że jedna złożona przez panią Joannę Bagińską nie spełnia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie tj. brak stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych lub na stanowisku kierowniczym urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Druga oferta złożona przez Pana Waldemara Dubrawskiego spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie – czytamy w protokole z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Waldemar Dubrawski został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną 13 lutego o godzinie 12. Czy zostanie nowym sekretarzem gminy? O tym przekonamy się niebawem.