Jako jeden z zastępów, przez kilka godzin walczyli z pożarem w jednym z bunkrów na Białej Górze. W obiekcie składowane były różnego rodzaju dokumenty, które ktoś podpalił. Przez bardzo utrudniony dostęp do źródła ognia oraz bardzo wysoką temperaturę wewnątrz walka z żywiołem trwała kilka godzin. Dzięki strażakom ochotnikom z Kołczewa, możemy zobaczyć jak wyglądała ich praca! Wszystko za sprawą kamery zamontowanej przy hełmie druha Tomasza Waligóry.