Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku już niedługo mogą stać się faktem. Zgodnie z przepisami kredytobiorcy złotowi będą mogli o nie wnioskować od 1 sierpnia 2022 roku.

Przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tzw. wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku. Kredytobiorca lub kredytobiorcy (w przypadku kredytu z drugą osobą) mają móc skorzystać z tego rozwiązania przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku oraz przez miesiąc w każdym kwartale 2023 roku. Łącznie chodzi zatem nawet o 8 miesięcy, w których będzie mogło obowiązywać zawieszenie spłaty kredytu. Takie rozwiązanie ma być dostępne od 1 sierpnia br.

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Co ważne, okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, będą ulegały stosownemu przedłużeniu. Wakacje będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty, a termin spłaty ma zostać przesunięty bez dodatkowych odsetek.

Nie wszyscy kredytobiorcy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania. Jak czytamy w ustawie, wakacje kredytowe będą miały zastosowanie „do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 roku, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty”. Zgodnie z ustawą, wniosek o zawieszenie spłaty kredytu będzie składany przez kredytobiorcę w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.