Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie informuje, że w związku z wystąpieniem awarii na przyłączu i sieci wodociągowej biegnącej w ulicy Zamkowej (na wysokości budynku pod nr 5) konieczne jest zamknięcie fragmentu ulicy Zamkowej od skrzyżowania ulic Zamkowej i Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Zamkowej i Ogrodowej.

Zamknięcie części ulicy Zamkowej spowodowane jest koniecznością wykonania wykopu oraz zabezpieczeniem terenu robót budowlanych. W obszarze robót będzie obowiązywała zmiana organizacji ruchu. W związku z pracami w godzinach popołudniowych może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Przepraszam mieszkańców za niedogodności związane z tą sytuacją.

Dyrektor ZGKiM
Adam Celiński

————————————————-

Prace związane z usunięciem awarii rozpoczną się w dniu 13 sierpnia 2019 r. i planowane są przez okres 2 dni. W tym czasie będzie  obowiązywała zmiana w organizacji ruchu.