Okolicznościowa kartka, specjalnie wydane znaczki oraz koncert „Wolin Norwidowi”. W taki sposób w tamtejszej miejscowości upamiętniono wielkiego poetę z okazji 200. rocznicy narodzin.

Cyprian Kamil Norwid poeta, prozaik, dramatopisarz. Niedoceniany za życia, po latach trafił do panteonu polskich wieszczy. Jego słowa – „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć.. i więcej nic..” są dla nas drogowskazem – żyć tak, aby innych nie krzywdzić, zarówno czynem, jak i słowem, rozwijać się, ale też być twórczym i otwartym na to co nowe mówiła Burmistrz Wolina – Kultura to bardzo ważna dziedzina naszego życia, często pozwalała nam przetrwać, rozwija naszą wyobraźnie, pozwala nam przeżywać emocje i wzruszenia które na długo zapadają nam w pamięć dlatego też tym bardziej należy docenić inicjatywę Biblioteki, która chcąc uczcić wielkiego poetę, pisarza i dramaturga, wydała wraz z Pocztą Polską S. A. kartkę beznominałową z okazji 200 -setnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.

We wrześniu został wydany obiegowy znaczek z urodzin poety, a od 14 grudnia w Urzędzie Poczty w Wolinie będzie stosowany stempel okolicznościowy. Biblioteka Publiczna w Wolinie, która zorganizowała całe wydarzenie jest jedyną instytucją w Polsce, która zgłosiła się do Poczty Polskiej z taką propozycją. Kartka została wydana jedynie w 200 egzemplarzach.

« z 8 »