W odpowiedzi pytania Mieszkańców Wolin dotyczące kąpieliska na Plaży Miejskiej, spółka Przystań Morska Wolin informuje, iż podpisała właśnie umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu na wolińskiej Plaży. 

Umowa została podpisana z firmą Piotr Baliński Projekt, która zaoferowała najbardziej atrakcyjną cenę za wykonanie tego zadania. Inwestycja będzie polegała na wycince drzew i krzewów, wycince trzcinowisk, poszerzeniu plaży, wykonaniu małej architektury tj. infrastruktury rekreacyjnej, przebieralni, ławek, śmietników i innych.

Wszystko ma na celu utworzenie kąpieliska, montaż pomostów a przede wszystkim budowie oświetlonej ścieżki prowadzącej od plaży na wzgórze docelowo do punktu widokowego po zabezpieczonej skarpie.