Z myślą o wsparciu dzieci i ich rodzin od poniedziałku w Wolinie swoją działalność rozpoczyna Placówka Wsparcia Dziennego. Placówka pełnić będzie rolę opiekuńczo-wychowawczą przede wszystkim dla dzieci skierowanych przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub sąd. Dzieciom bezpłatnie zapewniona zostanie m.in. pomoc w nauce, opieka i wychowanie, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych, rozwój zainteresowań.

Placówka prowadzona będzie podczas roku szkolnego przez 3 dni w tygodniu po 3 godziny – od godz. 16:00 do 19:00 w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Wolin (przy ul. Rynek 2). Organem prowadzącym, wyłonionym przez Gminę Wolin w otwartym konkursie ofert, będzie Zachodniopomorski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.

– Jest nam szczególnie miło przekazać informację, że Towarzystwo podjęło współpracę z wykwalifikowanym mieszkańcem naszej gminy wybierając na kierownika Placówki panią Lucynę Maciejowską – czytamy w komunikacie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numer telefonu 798384193