Burmistrz Wolina ogłosiła otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2019 r. zadań publicznych Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Łącznie w gminie Wolin na ten cel zostanie przeznaczone 577 tys. złotych. Ponad połowę tych środków może otrzymać Vineta Wolin.

Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży to zadanie na które w tym roku zaplanowano 35 tys. złotych, upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów ma kosztować gminę 101 tys. zł, na propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate przewidziano 32 tys. zł, na upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości zarezerwowano 22 tys. zł, na upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości 29 tys. zł, na popularyzację sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin 48 tys. zł. Najwięcej środków może przypaść klubowi Vineta Wolin, gdyż na popularyzację piłki nożnej w Gminie Wolin nowa burmistrz zaplanowała 310 tys. zł.