27 kwietnia 2018r. odbył się uroczysty apel żegnający tegorocznych absolwentów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa.

Na uroczystym apelu mieliśmy zaszczyt gościć wicestarostę Powiatu Kamieńskiego pana Marka Matysa, przewodniczącą Rady Rodziców panią Helenę Węcławek oraz rodziców absolwentów naszej szkoły. Z rąk wicestarosty Powiatu Kamieńskiego pana Marka Matysa nagrodę dla najlepszego ucznia otrzymał Przemysław Szakiel, absolwent klasy III LO oraz nagrody dla najlepszych sportowców otrzymali Dawid Kobus i Michał Komenda, absolwenci klasy IV TB.

Uczniowie klas II LO, III TB i III TH pożegnali swoje koleżanki i kolegów drobnym upominkiem i ciepłym słowem. Po oficjalnej części apelu odbył się ceremoniał wręczenia szkolnych statuetek „Adamusów 2018” w różnych kategoriach. Wszystkim tegorocznym absolwentom serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy samych sukcesów na egzaminie maturalnym.