Z uwagi na rosnące zainteresowanie ochroną powietrza mieszkańców w gminie Wolin, przy współpracy z firmą Syngeos w sierpniu został zainstalowany pierwszy czujnik jakości powietrza na budynku szkoły podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie.

Stan jakości powietrza można śledzić w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej www.naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej pn. „Syngeos – Nasze Powietrze” – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej Gminy Wolin – widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce „Jakość powietrza”.

Sensor podaje następujące parametry:
· stężenie pyłów zawieszonych czyli tak zwanego ,,smogu,,:
pyły PM 1, PM 2,5 oraz PM 10
(wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów).
· wilgotność powietrza
· ciśnienie atmosferyczne
· temperatura

– Coraz większa świadomość mieszkańcom, ma duży wpływ na jakość powietrza, czujnik ma również działanie prewencyjne, pomaga osobą szczególnie narażonym na działanie smogu podjąć decyzje o pobycie na zewnątrz budynku, jak również pokazuje że np. spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem powoduje wzrost stężenia pyłów, co pogarsza stan jakości powietrza – informują urzędnicy.