O zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz planowanych inwestycjach dyskutowano w trakcie dzisiejszej (3.12) sesji Rady Miejskiej w Wolinie. Na przestrzeni dwóch lat wartość całkowita wszystkich zadań opiewa na kwotę 77 mln złotych. 

– Chcę, aby każdy miał świadomość jak bardzo zależy nam na mieszkańcach i jak wiele inwestycji planujemy w nadchodzących latach. Jaką gminę zastaliśmy w mijających latach każdy może zobaczyć. Brak dróg, brak inwestycji w zakresie wody i kanalizacji, brak inwestorów oraz budynek urzędu z siatką na dachu, która ma zabezpieczyć przed katastrofą budowlaną. Po tylu latach zaniedbań samorząd stał przed ogromnym wyzwaniem – powiedziała w trakcie dzisiejszej (3.12) sesji Burmistrz Wolina.

Inwestycji zrealizowanych, będących w trakcie oraz planowanych mamy na 77 mln złotych. Takiej kwoty gmina nigdy nie pozyskała. – To moment, w którym mamy świadomość tego, że mimo tych realizowanych zadań jeszcze wiele potrzeb należy zabezpieczyć i zagwarantować dla wygodnego i godnego życia mieszkańców Gminy Wolin – powiedziała Burmistrz Ewa Grzybowska

Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków w Ostromicach oraz przebudowa drogi 800 metrów dróg, przebudowa sieci Unin – Jarzębowo, adaptacja zdegradowanego przedszkola budynku miejskiego, która pozwoliła na uzyskanie 150 miejsc dla maluchów. Gmina Wolin partycypowała także w budowie ścieżek rowerowych o łącznej długości 17,2 km.

W najbliższych latach gmina po kilkudziesięciu latach zaniedbań w Dargobądzu i Wisełce pojawi się sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do Kołczewa. Łącznie to blisko 7 mln złotych.

Otrzymaliśmy na to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zakończyliśmy budowę kanalizacji w Dargobądzu co zbiegło się z wykonaniem drogi. Zmiana zagospodarowania parku miejskiego to kolejne dofinansowanie które udało nam się pozyskać. Jesteśmy po przeprowadzonych pracach archeologicznych, w przyszłym roku ruszą prace związane z zagospodarowaniem powierzchni parku wraz z wybudowaniem wieży widokowej i odrestaurowaniem pomnika Trygława – powiedziała Burmistrz Wolina.

 

Gmina Wolin pozyskała środki z programu antysmogowego na wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz termomodernizację przez mieszkańców. Podpisano ponad 100 umów na wymianę kopciuchów oraz kilkanaście na termomodernizację częściową i całkowitą. Domysłów Kolonia oraz Warnowo zostaną przyłączone do sieci wodociągowych co umożliwi to dostarczenie wody dla 400 mieszkańców. Dargobądz i Karnocice uzyskają 500 metrów nowej drogi. W Wisełce trwa zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora, a w Domysłowi i Żółwinie pojawi się 900 metrów drogi.

Co jeszcze zmieni się w Wolinie? Ogłoszono już przetarg na wykonanie drogi dojazdowej do Portu Morskiego w Wolinie – przebudowa ulicy Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami. Zadanie ma być wykonane w 2022 roku. Ważną inwestycją będzie budowa drogi wraz z oświetleniem w Draminie. Obecnie kończą się prace projektowe. W Wolinie zamontowane zostaną urządzenia oczyszczające wody opadowo – roztopowe. Bez tej inwestycji samorząd byłby obciążony olbrzymimi karami finansowymi. 

Koniewo i Kodrąbek zyskają świetlice wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Będą one energooszczędne i proekologiczne. Przebudowana zostanie ulica Jaracza i Spokojna w Wolinie, a także drogi wewnętrzne w Ładzinie i Recławiu. W 2023 roku gmina Wolin wykona przystań morską oraz zyska nową plażę miejską. Miasto zyska Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolinie, a przede wszystkim w efekcie rządowego Programu Polski Ład przebudowane zostaną ulice Niedamira, Moniuszki, Parkowa, Owocowa i do plaży wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury w zakresie odprowadzenia wód deszczowych, sieci wodnokanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego.

Wysokość dofinansowania w kwocie 19 mln złotych jest najwyższą w Województwie Zachodniopomorskim dla Gmin. Obecny stan dróg jest opłakany i nie wymaga komentarza, dlatego tak bardzo liczymy na te środki. Niektóre ulice doczekają się remontu po 30 latach – informuje Burmistrz Wolina.

Wszystkie zaplanowane i zrealizowane inwestycje uzyskały dofinansowania zewnętrzne. Niektóre sięgają 100%, jednak będą one zwracane samorządowe dopiero po wykonaniu poszczególnych zadań. Aby wszystko mogło się udać, gmina Wolin będzie musiała sięgnąć po obligacje komunalne w kwocie 10 mln złotych. Samorząd nie tylko zaciąga zobowiązania. W tym roku spłacono 3 mln złotych zaciągniętych wcześniej obligacji, zamiast planowanej kwoty 1,5 mln złotych. Na przestrzeni obecnej kadencji spłacono łączne zobowiązania w kwocie 5 mln złotych.