W poniedziałek (5.11) w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie odbyło się spotkanie, w trakcie którego zaprezentowane zostały wstępne wersje Projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i przedsiębiorstw których nowe opracowanie dotyczy bezpośrednio. Celem spotkania było szczegółowe zapoznanie się z opracowaniami, a także wyrażenie opinii na ich temat oraz wskazanie ewentualnych błędów i nieścisłości w ich treści.

Tworzony obecnie plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest kluczowym dokumentem określającym przyszłe przeznaczenie i sposób zagospodarowania poszczególnych stref Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. Ostateczny kształt obu dokumentów będzie w znacznym stopniu regulował kwestie związane z transportem wodnym, turystyką i rekreacją, rybołówstwem, wędkarstwem, budową infrastruktury nadbrzeżnej i zlokalizowanej na terenach pokrytych wodami, ochroną środowiska, obronnością i wieloma innymi sferami działalności prowadzonymi na morskich wodach wewnętrznych.

Gminę Kamień Pomorski reprezentowała na spotkaniu Marina Kamień Pomorski, jako bezpośrednio zainteresowana wszelkimi sprawami dotyczącymi wód Zalewu Kamieńskiego. Podczas spotkania Zarząd Mariny zgłosił wniosek o korektę granic akwenów ZKA.9O, ZKA3T i ZKA10.S graniczących z portem morskim Kamień Pomorski, gdyż zgodnie z zaprezentowanym projektem akwen ZKA.9O oznaczony jako „akwen ochrony środowiska i przyrody” obejmujący rezerwat przyrody istniejący na Zatoce Karpince rozszerzono na zachód aż do linii łączącej molo miejskie z terenem po byłym kempingu na Półwyspie Żółcińskim. Przy tak określonych granicach akwenu ZKA.9O, cały basen sezonowy Mariny Kamień Pomorski znalazłby się w strefie ochrony środowiska i przyrody, co mogłoby rodzić niekorzystne konsekwencje dla przyszłego funkcjonowania portu, w którym większość jednostek jest zmuszona korzystać z silników spalinowych podczas manewrów.
W związku z powyższym zaproponowano wyznaczenie zachodniej granicy strefy ZKA.9O po dotychczasowej granicy rezerwatu Zatoka Karpinka, czyli po granicy wyznaczonej przez kładkę dla pieszych, która łączy miasto z Półwyspem Żółcińskim.

Dzień później (6.11) w Urzędzie Morskim w Szczecinie zorganizowano podobne spotkanie dla rybaków Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego, którzy stanowią bardzo istotną grupę, tradycyjnie związaną z gospodarką na przedmiotowych akwenach.
Niezależnie od obu spotkań, uwagi do Projektów Planów może zgłaszać każdy, kto jest zainteresowany korektą powstających dokumentów. Urząd Morski w Szczecinie planuje przyjmowanie wniosków jeszcze przez najbliższe siedem dni, czyli do wtorku 13.11.2018 r. do czego zachęcamy. Obie wersje Projektów Planów wraz z rysunkami i kartami akwenów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie www.ums.gov.pl w zakładce Plany Morskie – Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.

źródło:
Mateusz Stodulski