Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie informuje, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi na stacji uzdatniania wody w Wolinie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2019 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z sieci wodociągowej w Wolinie, tj.:

– Wolin,
– Płocin,
– Unin,
– Darzowice,

Po wznowieniu dostawy wody okresowo może wystąpić podwyższona mętność wody.Za powyższe utrudnienia przepraszam.

Dyrektor
Adam Celiński