Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku (Dz. U. 2018. 2033 t.j.), Burmistrz Dziwnowa podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach polowań zbiorowych.