W Gminie Kamień Pomorski trwa wyborczy maraton sołecki. W kolejnych miejscowościach odbywają się bowiem wybory nowych sołtysów i rad na kolejną kadencję.

Dziś swojego sołtysa i nowa radę wybiorą mieszkańcy Skarchowa, w ostatnich dniach doszło do wybory Soltysa oraz nowej Rady Sołeckiej w Trzebieszewie.

Funkcję Sołtysa przez kolejną kadencję będzie pełnić Monika Kosińska. Do Rady Sołeckiej na kolejną kadencję wybrani zostali: Jolanta Sierka, Ewa Brodowska, Danuta Dzioch i Marian Zimecki.