Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy zyska ekopracownię. To efekt uzyskanego dofinansowania w kwocie 75 tys. złotych. 

– To wspaniała wiadomość, gdyż jak mówią nauczyciele nauczanie przyrody, biologii i chemii powinno być prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, metod i form pracy- i co więcej w środowisku naturalnym pięknego, otaczającego nas Wolińskiego Parku Narodowego – mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Nie ulega wątpliwości, że „Zielona pracownia w Wapnicy” pozwoli na jeszcze lepszą, bardziej ukierunkowaną i profesjonalną edukację dzieci i społeczności lokalnej w zakresie ekologii, a w szczególności odnawialnych źródeł energii.

Źródło:
Biuro Burmistrza Międzyzdrojów