Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarło umowę z dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie na realizację projektu mającego na celu umożliwienie transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu. Inwestycja, której koszt wynosi 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł pochodzi ze środków unijnych, umożliwi utworzenie toru wodnego o głębokości 17 m, szerokości 500 m i długości ok. 70 km na istniejącym akwenie żeglugowym.

Obecny tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m i częściowo przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Nowy tor umożliwi przyjmowanie największych kontenerowców, które mogą wpłynąć na Bałtyk, a port w Świnoujściu stanie się głębokowodnym terminalem kontenerowym, służącym jako hub.

Projekt zwiększy bezpieczeństwo transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu dla statków o większych parametrach i zwiększy przepustowość infrastruktury dostępowej do portu, co zmniejszy ryzyko utworzenia kolejki statków na istniejącym torze podejściowym. Nowy tor wodny będzie całkowicie przebiegać w polskich obszarach morskich, na różnicę od obecnej trasy Północnej, która jest blisko granicy niemieckich wód morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Według Grzegorza Pudy, ministra funduszy i polityki regionalnej, projekt ten jest częścią długotrwałego planu rządu, mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa Polski i jej zrównoważony rozwój. Odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu zapewnić ma wieloletni program pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”. Został on ustanowiony uchwałą rządu w maju br.