To dobra miejscowość dla Mieszkańców Stuchowa (Gm. Świerzno). Przy ścianie bocznej świetlicy, pojawi się paczkomat InPost. Będzie to drugie tego typu urządzenie zamontowane na terenie Gminy. 

– Podpisałem umowę na dzierżawę gruntu pod paczkomat InPost, który będzie zlokalizowany przy jednej ze ścian bocznych naszej świetlicy. Prawdopodobnie paczkomat zostanie zamontowany najpóźniej w grudniu tego roku – informuje Wójt.