10 lipca podpisano umowę pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Jarosława Rzepę, a siedmioma stowarzyszeniami. Wśród nich była Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wolinie.

W umowie ww. stowarzyszenia zobowiązują się do realizacji operacji pod nazwą Strefy Aktywności Społecznej (SAS) w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” umowę podpisał pan Marek Matys – Prezes Zarządu LGD oraz pani Małgorzata Wójcik – Skarbnik LGD.  Ustalono w niej, że strefy aktywności powstaną na terenie powiatu kamieńskiego w sześciu miejscowościach – Kamieniu Pomorski, Starzy, Wysokiej Kamieńskiej, Dziwnowie, Lubinie oraz Wolinie. 

Na realizację zadania Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” pozyskała kwotę 90.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, obecnie przystępuje do jego realizacji.