Początek września nieodzownie wyznacza w życiu dzieci i młodzieży moment zakończenia wakacji i powrotu do szkolnej ławki. W tym roku, wyjątkowo, inauguracja roku szkolnego odbyła się 3 września. Tak jak w tysiącach placówek w całej Polsce, również w Powiecie Kamieńskim odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.

Wakacje już za nami, życzymy wiec w rozpoczętym nowym roku szkolnym wszelkiej pomyślności i wytrwałości oraz licznych sukcesów pracownikom pedagogicznym, niepedagogicznym oraz uczniom wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński.

źródło:
Powiat Kamieński