Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie opublikowała wstępne podsumowanie akcji PIT 2020. Mimo pandemii koronawirusa niektórym przedsiębiorcom powodzi się nad wyraz dobrze. Liczba osób deklarujących przychód / dochód na poziomie powyżej miliona złotych jest wyższa o 166 osób w stosunku do roku 2020. W Powiecie Kamieński w stosunku do ubiegłego roku przybyła jedna osoba / podmiot, której dochód przekroczył milion złotych.

W 2020 było 166 osób więcej niż w roku 2019 wykazujących się przychodem i dochodem powyżej miliona złotych. Łącznie takich osób było 1674 1 569 „przedsiębiorców-milionerów” prowadziło działalność gospodarczą. Największe dochody w naszym województwie osiągnął podatnik z tzw. zysków kapitałowych (akcje, papiery wartościowe itp), który zadeklarował dochód w wysokości 94 978 279 zł. Następny w kolejności był podatnik składający PIT-37. Jego dochód wyniósł 42 951 390 zł.

A jak jest w Powiecie Kamieńskim? 

– Liczba „milionerów” wzrosła o 1 (z 41 na 42). Ogromna większość prowadzi działalność gospodarczą (41 w 2020 r. i 39 w 2019 r.). Największy dochód/przychód osiągnął podatnik składający PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniowo) – 8.604.744 zł (w ub. roku największy dochód wynosił 12.286.725 zł), następnie z PIT-28 (zryczałtowany podatek) – 5.768.071 zł (w ub. roku największy dochód wynosił 1.588.722 zł) – informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej.