Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała tegoroczną akcję PIT. 94%, czyli 20 mln deklaracji podatkowych za 2022 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 11,9 mln przez usługę Twój e-PIT. 

– Rok 2022 był wyjątkowym rokiem, który przyniósł duże zmiany i spektakularną obniżkę podatków. Choć część zmian weszła w życie w trakcie roku – w lipcu – nie wpłynęło to na sposób rozliczania się podatników z PIT. Skutkiem korzystnych dla podatników rozwiązań, preferencji i ulg są rekordowe zwroty podatku. W tym roku na konta podatników trafiło już z tego tytułu ponad 27 mld zł – informuje wiceminister finansów Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Z usługi Twój e-PIT korzystały zarówno młode osoby, jak i seniorzy. Najmłodszy podatnik, który złożył w ten sposób deklarację miał 18 lat a najstarszy 108. Najstarszy podatnik, któremu system zaakceptował automatycznie zeznanie miał 112 lat. Około 8 mln deklaracji wpłynęło za pomocą systemu e-Deklaracje. Z tego rozwiązania korzystali głównie przedsiębiorcy.
Tylko niespełna 7% (ok. 1,3 mln) deklaracji podatnicy złożyli w formie papierowej.

Co ciekawe w Powiecie Kamieńskim niemal podwoiła się liczba osób deklarujących przychody / dochody wyższe niż milion złotych. w 2022 roku do kamieńskiej skarbówki trafiło 108 takich zeznań (z czego 106 dotyczy działalności gospodarczej) z kolei rok wcześniej były to 63 zeznania (jedno nie dotyyczło działalności gospodarczej)