W Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W spotkaniu wzięli udział: Poseł na Sejm RP Michał Jach, Pani Anna Pawlak Regionalny Dyrektor ds. Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz włodarze i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatu kamieńskiego. Program ma trwać od 10 do 15 lat. Jego zadaniem jest nie tylko pomóc Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) otrzepać się z popandemicznego kurzu, ale przede wszystkim powinien poprawić jakość życia mieszkańców. Taki plan ma rząd i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Starając się o dofinansowanie z BGK, trzeba wskazać jeden z 35 obszarów inwestycyjnych, podzielonych na cztery priorytety. To bardzo istotne, bo od tego zależy, na jakie dofinansowanie będzie można liczyć. Na pierwszy (m.in. modernizacja infrastruktury drogowej, źródeł ciepła, a także budowa spalarni, czy instalacji OZE) wymagane będzie minimum 5 proc. wkładu własnego. Na drugi (m.in. rewitalizacja obszarów miejskich, modernizacja infrastruktury sportowej czy cyfryzacja usług publicznych i komunalnych) co najmniej 10 proc. Na trzeci (m.in. budowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej, tabor w transporcie kolejowym i tramwajowym, inwestycje w gospodarkę wodną i kanalizację deszczową) – 15 proc. W przypadku dla czwartego priorytetu (m.in. budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości czy budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej) jest to 20 proc.

Co dalej dzieje się z wnioskiem? Po zakończeniu naboru BGK przekaże raport zbiorczy do komisji w Kancelarii Premiera, która przygotuje rekomendacje. Na ich podstawie premier zdecyduje, komu środki przyznać.