W najbliższy poniedziałek (16.04) o godzinie 13 w sali konferencyjnej kamieńskiego Starostwa Powiatowego odbędzie się specjalne posiedzenie Rady Powiatu poświęcone aktualnej sytuacji szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim. 

Zamknięciu oddziału chirurgii, które to w ocenie radnych i społeczeństwa miałoby być jednym z etapów wygaszania szpitala sprzeciwiają się wszyscy. Póki co Zarząd Spółki EMC pozostaje w tej kwestii nieugięty, podkreślając ustami swojego rzecznika, że spółki nie stać na wyceniany na blisko 3,7 mln zł remont. Oddział chirurgiczny ma funkcjonować do 28 kwietnia.

Prowadząc działalność medyczną, odpowiadamy za bezpieczeństwo pacjentów i nie możemy odpowiedzialnie leczyć ich na bloku operacyjnym, który nie spełnia wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Dlatego 29 marca poinformowaliśmy, że podjęliśmy decyzję o przerwaniu działalności bloku, czego naturalną konsekwencją jest wyłącznie z działania oddziału chirurgii ogólnej. EMC Instytut Medyczny nigdy nie twierdził jakoby oddział chirurgii ogólnej nie spełniał wymagań ustawowych. Informacja ta jest nieprawdziwa, a pomieszczenia oddziału spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Zawarte w opublikowanym materiale twierdzenie, że oddział chirurgii może funkcjonować bez bloku operacyjnego jest błędne i wynika z niezrozumienia sposobu funkcjonowania szpitala. Blok operacyjny jest miejscem, w którym przeprowadzane są  zabiegi chirurgiczne  i jako taki jest niezbędny do funkcjonowania oddziałów zabiegowych. Bez bloku operacyjnego mogą natomiast działać oddziały zachowawcze, takie jak interna, pediatria czy opieka długoterminowa oraz poradnie specjalistyczne, w tym również poradnia chirurgiczna, które pozostają i będą się rozwijać w naszym szpitalu – czytamy w przesłanych wyjaśnieniach.- Prowadząc działalność medyczną, odpowiadamy za bezpieczeństwo pacjentów i nie możemy odpowiedzialnie leczyć ich na bloku operacyjnym, który nie spełnia wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Dlatego 29 marca poinformowaliśmy, że podjęliśmy decyzję o przerwaniu działalności bloku, czego naturalną konsekwencją jest wyłącznie z działania oddziału chirurgii ogólnej. EMC Instytut Medyczny nigdy nie twierdził jakoby oddział chirurgii ogólnej nie spełniał wymagań ustawowych. Informacja ta jest nieprawdziwa, a pomieszczenia oddziału spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Zawarte w opublikowanym materiale twierdzenie, że oddział chirurgii może funkcjonować bez bloku operacyjnego jest błędne i wynika z niezrozumienia sposobu funkcjonowania szpitala. Blok operacyjny jest miejscem, w którym przeprowadzane są  zabiegi chirurgiczne  i jako taki jest niezbędny do funkcjonowania oddziałów zabiegowych. Bez bloku operacyjnego mogą natomiast działać oddziały zachowawcze, takie jak interna, pediatria czy opieka długoterminowa oraz poradnie specjalistyczne, w tym również poradnia chirurgiczna, które pozostają i będą się rozwijać w naszym szpitaluczytamy w przesłanych do naszej redakcji wyjaśnieniach rzecznik spółki EMC.