Dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, na terenie oczyszczalni w Mokrawicy rozpoczęto budowę instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim uzyskało na to zadanie 85% dofinansowanie.

Wykonawcą instalacji jest, wyłoniony w przetargu, Zakład Produkcyjny Eplan Sp. z o.o, z siedzibą w Tychach, który zaprojektował instalacje energetyczną i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął jej budowę.

Aktualnie wykonawca rozpoczął prace budowlano-montażowe konstrukcji stalowej, na których zamocuje 253 panele fotowoltaiczne każdy o mocy 280 Wpinformuje Adrian Guranowski Prezes kamieńskiego PGKŁącznie cała instalacja będzie miała moc 150 kWp i pozwoli na produkcję ok. 150 megawatogodzin energii. Cała produkcja energii słonecznej będzie wykorzystana wewnętrznie przez oczyszczalnię ścieków, co przekładając na konkretne pieniądze pozwoli na oszczędności w wysokości ponad 90 tys. zł. rocznie.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 532 tys. zł. przy 85% dofinansowaniu ze środków UE. Wkład własny spółki w inwestycję wyniesie 98,5 tys. zł. – Jeśli spojrzeć tylko na nakłady własne, to inwestycja „zwróci się” naszej Spółce w nieco ponad rok jej użytkowania – przekonuje prezes Guranowski.

Budowa instalacji fotowoltaicznej to nie jedyna inwestycja kamieńskiego PGK, na który spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE. W ramach Regionalnego Programu spółka uzyskała jeszcze dwa dofinansowania na realizację inwestycji: na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy (dofinansowanie 85% w wysokości 1,7 mln zł.) oraz na technologię kompostowania z zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji (dofinasowanie 70% na kwotę 700 tys. zł.).