Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 czerwca br. rozpoczęło nowy projekt „W kręgu rodziny” współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach rozpoczętego projektu powstało 6 nowych placówek wsparcia dziennego z czego dwie w naszym Powiecie.

Głównym celem projektu jest poprawa pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych i funkcjonowania gospodarstw domowych 60 rodzin ubogich i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wsparcie jest ukierunkowane na ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej i zwiększenie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Nowopowstałe placówki otwarto w sześciu lokalizacjach. Dwie z nich to Świerzno oraz Ładzin.

– Dzieci przygotowały fantastyczny program artystyczny na to wydarzenie. Muszę przyznać, że jest to miejsce bardzo potrzebne. Świadczy o tym fakt, że lista dzieci oraz rodziców zamknęła się błyskawicznie. – mówi Adrian Nagórski pedagog rodzinny Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

– Bardzo dobrze współpracuje nam się z pobliską szkołą podstawową. Świetnie się uzupełniamy, ponieważ dzieci mogą spędzać czas po lekcjach w naszej placówce. Po lekcjach kiedy dzieci przychodzą do nas zawsze zaczynamy od odrobienia zadań domowych, chyba nie zaskoczę nikogo tym, że zawsze usłyszymy, że nic nie było zadane. Po lekcjach spędzamy czas kreatywnie na wspólnej zabawie lub spacerując i zwiedzając pobliskie okolice. W ramach działania placówki będą odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe i artystyczne. Współpracujemy również z rodzinami, które potrzebują wsparcia oraz z instytucjami pomocowymi w gminie Wolin. – dodaje Adrian.

Do placówki zapisanych jest obecnie 30 dzieci. Jest to druga placówka TPD w gminie Wolin. Projekt będzie realizowany do końca października 2023 r.