2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 w Rzymie, w wieku 84 lat, zmarł Jan Paweł II. Karol Wojtyła został wybrany na papieża podczas konklawe 16 października 1978 r. Był pierwszym biskupem Rzymu od 455 lat nie będącym narodowości włoskiej.

Jan Paweł II miał olbrzymi wpływ na historię przełomu XX i XXI wieku. Odegrał doniosłą rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego. Dla Polaków jego postawa duchowa była olbrzymim wsparciem w procesie przemian demokratycznych. Jego nauczanie wywierało poważny wpływ na kształtowanie świadomości obywatelskiej.

W 2001 r. Rada Miejska nadała Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Kamienia Pomorskiego. Specjalną uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie.

źródło:
UM w Kamieniu Pomorskim