W Kamieniu Pomorskim trwają prace konserwatorskie murów obronnych Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim od strony zatoki Karpinki. Znajdujący się w najgorszym stanie odcinek obwarowań miasta, nieremontowany od wielu lat, odzyska swój dawny blask.

Po latach w Kamieniu Pomorskim ruszyły prace związane z modernizacją mocno zdegradowanych murów obronnych. Wszystko dzięki 100% dofinansowaniu z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obejmie ono ulicę Lipową, Klasztorną i Obrońców Warszawy. Jak udało nam się dowiedzieć, to jednak nie wszystko gdyż gmina aplikuje już o środki na kolejny fragment drogocennego zabytku.

Mury obronne jako takie w Kamieniu Pomorskim zaczęto budować w drugiej połowie XIV. Przebiegały one od północy. Ich budowę rozpoczęto po napaści Branderburczyków, kiedy to praktycznie całe miasto spłonęło. W murach umieszczono osiem baszt obronnych, z których do dziś zachowała się jedynie Brama Wolińska i pozostałość Bramy Maślanej. Od strony lądu miasto zabezpieczał mur z 5 wieżami i dwoma fosami. Osobne umocnienia otaczały zespół katedralny. Dzisiejsze mury zachowane są tylko w 30%, ale straciły prawie całkowicie materiał zabytkowy.

fot. TMZK