Kamień Pomorski – jak wynika z historycznych zapisów – to miejsce, gdzie wynaleziono pierwszy na świecie kondensator elektryczny. Mieszkający tu w XVIII wieku naukowiec Ewald von Kleist udanej próby uruchomienia konstrukcji dokonał w październiku 1745 roku. Teraz samorząd gminy, z pomocą środków RPO WZ 2014-2020, chce przywrócić pamięć o wielkim odkrywcy. W planach jest m.in. rekonstrukcja zabytkowego dworku. Umowę gwarantującą przedsięwzięciu wsparcie podpiszą we wtorek, 19 marca 2019 roku w Kamieniu Pomorskim: marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i burmistrz Stanisław Kuryłło.

Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – zabytkowego Dworku von Kleista oraz organizacja wystawy stałej w Muzeum Historii Kamieńskiej poświęconej elektrostatyce – to główne założenia projektu. Gmina Kamień Pomorskim chce w ten sposób stworzyć atrakcyjny dla mieszkańców regionu i turystów produkt „Szlakiem wielkiego odkrywcy – Ewalda von Kleista”. W dworku renowację przejdą ściany, wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne, instalacja wodna, grzewcza oraz elektryczna, a także przewidziano montaż stropu szklanego nad ekspozycją średniowiecznych murów. Z kolei w obiekcie Muzeum dla ,potrzeb wystawy pojawi się podwieszany sufit, nowe oświetlenie oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczy ponad 2 mln zł. Prace przy inwestycji Gmina Kamień Pomorski zaplanowała od lutego do grudnia 2020 roku.

Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 .„Rozwój zasobów endogenicznych”. Kamieński samorząd to jeden z trzech beneficjentów rozstrzygniętego pod koniec 2018 roku ostatniego z konkursów związanych z tzw. odtwórstwem kulturowo-historycznym. Oprócz Gminy Kamień Pomorski, Zarząd Województwa przeznaczył w nim także wsparcie dla stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na utworzenie parku etnograficznego w Niechorzu (3 mln zł) oraz Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” na drugi etap rekonstrukcji grodu średniowiecznego w Moryniu (4,8 mln zł).

Urząd Marszałkowski