Na terenie Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim uruchomiona została mobilna stacja pomiarów jakości powietrza. Jest to wspólna inicjatywa Uzdrowiska, Gminy Kamień Pomorski i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Stacja pracować będzie do końca 2022 r.

Zakres badawczy mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza obejmuje pomiary automatyczne pyłu zawieszonego (PM 10 i PM 2,5), tlenków azotu (NO, NOx, NO2) oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego PM 10 i benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. Dodatkowo stacja mierzyć będzie parametry meteorologiczne (temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza).

Wyniki prezentowane są on-line na stronie GIOS: https://powietrze.gios.gov.pl/…/station_details/info/16433

Informacje o stanie powietrza są również dostępne poprzez aplikację „Jakość powietrza” dostępnej na stronie Google Play. Aplikacja jest darmowa