– Wierzę, że bociek wróci jeszcze do Gostynia – mówił nie kryjąc radości z działania Wójt Radosław Drozdowicz. Samorządowiec, przy wsparciu mieszkańców ale przede wszystkim obecności przedstawicieli Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Warnowie pokazał, jak przebiegało ratowanie dzikiego zwierzęcia.

Lekko osłabione i okaleczone zwierzę wymagało pilnej interwencji. Zaalarmowani tym faktem mieszkańcy, powiadomili Wójta Radosława Drozdowicza, który ruszył na pomoc. O problemie powiadomiono także Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Warnowie, którego to przedstawiciele pojawili się na miejscu.

– Wierzę, że bociek jeszcze wróci do Gostynia – napisał Wójt.