Urząd Miejski w Golczewie informuje, iż Gmina podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie Programu Czyste Powietrze. Od dziś mieszkańcy, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ww. Programu, będą mogli zrobić to w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Dotychczas można było to zrobić w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie lub w Koszalinie. 

Poza złożeniem wniosku w siedzibie Urzędu, Wnioskodawca uzyska kompleksową pomoc w jego przygotowaniu pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 53 tys. zł, przy minimalnym koszcie 7 tys. zł. Program przewiduje dofinansowania m.in. do: wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Program umożliwia pożyczkę na korzystnych warunkach na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),  Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golczewie, od Pani Aleksandry Lisiczko.