Zniszczone, zdegradowane, przez lata jedynie doraźnie łatane albo przysypywane tłuczniem. Ulice Dworcowa, Jedności Narodowej i Słoneczna w Golczewie rozpoczęły swoją metamorfozę. Na miejscu pojawił się już ciężki sprzęt i choć pewnie mieszkańcy napotkają przez najbliższy czas niedogodności, to efekt finalny zdecydowanie ułatwi wszystkim codzienne funkcjonowanie.

– Cieszę się, że w końcu rozpoczęły się prace związane z przebudową. Będą się one wiązały z pewnymi utrudnieniami dla Mieszkańców za które przepraszam. Mam nadzieję, że efekt końcowy wynagrodzi wszelkie trudności. Realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie zewnętrzne z Polskiego Ładu w wysokości 4.65 mln złotych, które stanowi 85% budżetu wymaganego na ten cel – zaznacza Burmistrz Maciej Zieliński.

Łącznie zadanie obejmuje przebudowę 1,5 kilometra dróg gminnych wraz z oświetleniem, budową ciągów pieszych i przejść dla pieszych, a także budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Na zdjęciu osiedle przy ulicy Słonecznej. Modernizacja wszystkich dróg ma potrwać 15 miesięcy, a realizacja zadania zapewni jakość techniczną dróg, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, sprawni komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej.