Szukacie zatrudnienia? Burmistrz Golczewa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – podinspektor ds. promocji gminy i spraw społecznych.

Od kandydatów wymagane jest obywatelstwo Polskie, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy zawodowej, nieposzlakowana opinia, prawo jazdy kategorii B oraz znajomość regulacji prawnych.