Przygotowany wspólnie przez Gminę Golczewo i Powiat Kamieński projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przejście ma poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych na wyjeździe z Golczewa. 

Na wyjeździe z Golczewa w stronę Mechowa pojawi się ciąg pieszy wraz z przejściem Inwestycja, w ramach której powstanie ok. 100 m nowego chodnika wraz z zatoką autobusową, zjazdami i oznakowanym przejściem dla pieszych, będzie realizowana jeszcze w tym roku. Szacowany koszt zadania wynosi ok. 172.000,00 zł, a dofinansowanie do 137.763,98 zł.