Pośród wielu tematów dotyczących problemów zdrowotnych i profilaktyki chorób – tym razem,  w dniu 20.01.br. wykład dotyczył znaczenia miodu pszczelego i wybranych zagadnień apiterapii we współczesnej medycynie. Pan Doktor  n. med. Ireneusz Mazurski  omówił  skład chemiczny i rolę poszczególnych składników miodu dla zdrowia,  zwłaszcza enzymów, flawonoidów, aminokwasów i kwasów organicznych. Przybliżył zagadnienie patogenezy procesów zapalnych i onkologicznych,  oraz możliwości wpływu produktów pszczelich w zapobieganiu ich rozwoju.

   Uczestnicy spotkania zapoznali się z  różnymi rodzajami  miodów  głównie –  nektarowymi  i spadziowymi,  oraz  produktami pszczelimi  takimi jak:  pyłek, pierzga, propolis, mleczko pszczele, jad pszczeli.  Pan  Doktor  w swoim wystąpieniu  zwrócił uwagę,  na    szeroką  gamę  nowoczesnych farmaceutyków i niebezpieczeństwa polipragmazji,   (nieracjonalne stosowanie wielu leków równocześnie), podkreślając  pożyteczne wartości apiterapii tzn. bardzo dobrą biodostępność, czyli przyswajalność miodu,  oraz fizjologiczną ambiwalentność, której efektem jest homeostaza organizmu. Powołał  się na wysokie autorytety w tej dziedzinie  m.in. prof. Kędzię, prof. Stojko i prof.  Borawską, omówił   wyniki  najnowszych badań nad skutecznością leków przeciwkaszlowych.  Według doc. Feleszko z Warszawy,  zastosowanie miodu w terapii uporczywego męczącego kaszlu u dzieci powyżej 1 roku życia jest nie do przecenienia.

  Omówił także miejsce wybranych  produktów miodu i zioło miodów w profilaktyce miażdżycy, leczeniu infekcji  dróg oddechowych i moczowych, problemach gastrycznych,  a także terapii miejscowej zakażonych ran i odleżyn, dotyczy to zwłaszcza propolisu.

I chociaż wartość miodu pojawiła się już w czasach biblijnych kiedy to Izraelici wędrowali do Ziemi Obiecanej,  którą  wyobrażali sobie jako „Krainę mlekiem i miodem płynącą”, a  Jan Chrzciciel karmił się na Pustyni Judzkiej miodem leśnym i szarańczą to i w czasach nam współczesnych odzyskuje renesans. Oby tylko nic nie zagrażało naszym pracowitym pszczołom głównie niebezpieczeństwo zagrożeń ekologicznych.  Podczas spotkania było miejsce na wymianę doświadczeń  przybyłych  pszczelarzy.   Pan Ireneusz Mazurski  wykład urozmaicił   znaną nam wszystkim z dzieciństwa melodią „Pszczółka Maja”  w wykonaniu zmarłego niedawno Zbigniewa Wodeckiego, który jak nadmienił,  swego czasu koncertował na scenie Golczewskiego Domu Kultury – w tym samym miejscu w którym odbył się wykład dla Słuchaczy UTW.    

Za niezwykle ciekawy i pouczający wykład,  Panu Doktorowi Ireneuszowi   Mazurskiemu podziękowaliśmy  oczywiście miodem i pyłkiem z miejscowych pasiek, oraz   uniwersyteckimi wytworami. Kolejne spotkanie  z Panem I. Mazurskim na temat „Aktualne wyzwania w onkologii – profilaktyka i diagnostyka wczesna nowotworów” odbędzie się w dniu 24.02.2018 (sobota) o godz. 12.00 w GOKiS w Golczewie, serdecznie zapraszamy.

Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie