Kolejnym magistratem, którego sposób działania chcielibyśmy pokazać wszystkim mieszkańcom jest Urząd Miejski w Golczewie. Czy urzędnicy wykonują prace zdalną? Na jakich zasadach otwarty jest urząd? Jakie środki ostrożności wprowadzono? Odpowiedzi udzielił nam Burmistrz.

Jak informuje Burmistrz, Urząd Miejski w Golczewie czynny jest w poniedziałek od 8 do 16, wtorek-piątek od 7.30 do 15.30. Sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub bezpośrednio, bez konieczność rezerwowania terminu spotkania.

Na parterze budynku uruchomiono Punkt Obsługi Interesantów. Interesanci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. W Punkcie Obsługi Interesanta dostępne są środki do dezynfekcji dłoni.

– Na dzień dzisiejszy nie wprowadzono pracy zdalnej, jednakże pracownicy Urzędu mogą skorzystać z wykonywania pracy zdalne zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Golczewa z 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie (na wniosek). Aktualnie dotyczy to osób, które sprawują opiekę nad dziećmi po zamknięciu przedszkoli oraz nauki w klasach I-III – informuje Burmistrz Maciej Zieliński.