Gmina Golczewo z kolejnym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich. Projekt będzie obejmował wymianę ponad 250 starych opraw na nowe oprawy LED.

Oświetlenie uliczne to nie tylko większe bezpieczeństwo użytkowników, ale także bardziej przyjazna przestrzeń dla mieszkańców. Technologia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie i konserwację oświetlenia – mówi Burmistrz Maciej Zieliński.

Planowany termin realizacji zadania to rok 2024. Kwota dofinansowania wynosi 407.360,00 zł co stanowi około 80% kosztów przedsięwzięcia.