W dniu dzisiejszym odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Wśród omawianych podczas obrad zagadnień, obok sprawozdań działających w ramach rady komisji, dużo uwagi poświęcono podatkom, a konkretnie uchwale, która wprowadza podwyżki podatku od nieruchomości. 

Nim jednak rozpoczęła się część przeznaczona na głosowania, informacje o swoich aktywnościach w ostatnich tygodniach przedstawili: Przewodnicząca Rady Miejskiej (Ewa Trzebińska-Brzezińska) oraz Burmistrz Dziwnowa (Grzegorz Jóźwiak). O stanie inwestycji i planach na pozostałe do końca roku miesiące, mówił zastępca burmistrza – Łukasz Dzioch. Jak wspomniał, zakończyły się prace przy remoncie szkolnej kotłowni (włącznie z wymianą sporej części infrastruktury technicznej) oraz dobiegły końca procedury, mające na celu wyłonienie wykonawcy systemu odprowadzania wód opadowych w Międzywodziu. W najbliższych planach znajduje się remont ulicy 1 Maja w Dziwnówku oraz ulic Skrajnej i Łąkowej w Międzywodziu. W perspektywie jest także przebudowa ulicy Plażowej (Międzywodzie) oraz Morskiej w Łukęcinie, w którym dodatkowo jest zakładana budowa nowej świetlicy. Następnie sprawozdania ze swojej działalności w I półroczu 2019 roku, złożyły działające w ramach rady komisje.

Dłuższą dyskusję poprzedziło głosowanie nad uchwałą, wprowadzającą podwyżki stawek podatku od nieruchomości. Jak wspomniał burmistrz, jest to pierwsza podwyżka do 2015 roku. Konieczna, ze względu na coraz wyższe obciążenia samorządu różnego rodzaju kosztami.

– Nie jest to łatwa decyzja, ale nie mamy innego wyjścia. W przeciwnym wypadku grozi nam deficyt w budżecie, a w efekcie wyhamowanie planowanych inwestycji. Przed podobnym problemem staje coraz więcej samorządów, gdzie również, pomimo cięć i oszczędności, bez podwyżek podatków, budżetu nie da się zbilansować. – podkreślał Burmistrz Grzegorz Jóźwiak.

Uchwała została przegłosowana większością głosów. Szczegóły dotyczące podwyżek, będą dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Krzysztof Zawiliński
MOSiK Dziwnów