Na przełomie listopada i grudnia, już ósmy raz,  odbyło się w Szczecinie dwudniowe Zachodniopomorskie  Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Z kamieńskiego UTW w Forum uczestniczyły 3 osoby z Zarządu, a przewodni temat spotkania był: „W kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”. Partnerami Forum był ASOS – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i RAZEM – Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydz. Humanistycznego US ”Razem” w Szczecinie.  Bogaty program spotkania składał się z wykładów („Wsparcie opiekunów rodzinnych osób chorych na Alzheimera-rozwiązania wdrażane w Szczecinie”, „Społeczno-ekonomiczne konteksty opieki paliatywnej i hospicyjnej”, „Wsparcie psychologiczne w chorobie”, „Mózg człowieka-człowiek mózgu”, „Pułapki samotności”), warsztatów pierwszej pomocy, pielęgnacyjnych i psychologicznych oraz prezentacji programu „Damy radę”, który wspiera nieformalnych opiekunów osób starszych. Oprócz szkolenia uczestnicy Forum mogli wymieniać się dobrymi praktykami, które funkcjonują w ich Uniwersytetach, podzielić aktualnymi problemami czy podejmowanymi działaniami. Aby jednak odstresować trochę głowy przedstawicieli zachodniopomorskich UTW, dla wszystkich zorganizowano wyjście wieczorem do Filharmonii na Koncert Symfoniczny.  Głównym przesłaniem VIII Forum było przedstawienie sposobów wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na Alzheimera, sposoby walki z samotnością, porady dla opiekunów dot. sposobów pielęgnacji chorego, nowych materiałów i środków potrzebnych w pielęgnacji, ale też i umiejętność walki z wypaleniem i potrzeba ochrony zdrowia psychicznego opiekunów. Przedstawiono nam pierwszy w Polsce pilotażowy szczeciński program tzw. „Świadczenie rodzinne Alzheimer 75”, które jest wypłacane wszystkim opiekunom osób powyżej 75 roku życia, niezależnie od uposażenia (tylko dla gminy Szczecin). Kontynuacją tych tematów będzie w lutym wykład dla członków kamieńskiego UTW, w ramach projektu „Damy Radę”.

źródło:
UTW Kamień Pomorski