8 czerwca, miała miejsce konferencja na zakończenie VIII roku  przebiega pod hasłem: „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji”. Podniosły  nastrój uroczystości nadały hymny studenckie: Gaudemater Polonia i Gaudeamus Igitur.  

Swoją obecnością zaszczycili –   Józef Malec – Starosta Kamieński, Maciej Zieliński – Burmistrz Golczewa, Roman Dorniak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie, ks.  Wikariusz Robert Dąbrowski, Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego – Stefan Sitkowski, Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów – Konstanty Kmuk,  wykładowcy : dr n. med. Ireneusz Mazurski, Jan Michał Szewczyk artysta plastyk prowadzący kurs rysunku i malarstwa, Andrzej Konieczny – instruktor zespołu śpiewaczego „Maliny”,  oraz Wiesław Łągiewka z Teatru Polskiego w Szczecinie – prowadzący warsztaty teatralno- muzyczne w UTW Golczewo.

Na uroczystość przybyły  zaprzyjaźnione delegacje z Uniwersytetów  III Wieku z Nowogardu z Wandą Obrębską ,  Kamienia Pomorskiego z Barbarą Iwanicz i Międzyzdrojów z  Bartkiem Nowakiem. Gościliśmy słuchaczy UTW  z Przybiernowa z grupą teatralną „Razem”, która wystąpiła w spektaklu satyrycznym pt. Tyle wiemy o sobie ile mówimy”,  pod kierunkiem Elżbiety Kisielińskiej – Baranowskiej, oraz Teresy Kamińskiej, która spowodowała, iż wielu seniorów jest zrzeszonych  w naszym Stowarzyszeniu.

Szczególne ciszymy się z obecności  Pani dr Małgorzaty Moś z Uniwersytetu Szczecińskiego – opiekuna dydaktycznego i merytorycznego naszego UTW,  która wygłosiła wykład pt. „Optymiści nie potrzebują parasola. O pozytywnym nastawieniu do siebie i świata”.  Z radością i optymizmem przekazany temat uświadomił, iż wystarczy być pozytywnie nastawionym do siebie i świata.

Jaki był rok? Zapewne  bogatszy o nowe doświadczenia, wiedzę w pozyskiwaniu środków i przyjaciół na których możemy liczyć.  To był rok, który  zakończył się  wieloma  sukcesami, który stwarzał okazję do ciekawych spotkań, pobudzał do aktywności, pozwalał rozwijać pasje, pomagał spełniać marzenia.  

Szeroka  bezpłatna oferta skierowana do słuchaczy i mieszkańców Gminy Golczewo,  pozwalała   uczestniczyć w różnorodnych formach w tym: –  w zajęciach muzycznych w zespole śpiewaczym „Maliny”, lektoratach z języka rosyjskiego i niemieckiego, warsztatach malowania na jedwabiu i pleksi warsztatach  pisarskich, zajęciach usprawniających, kursie  rysunku i malarstwa, warsztatach psychologicznych i z poradnictwa konsumenta,  wykładach w Golczewie i Szczecinie,  wyjazdach do Teatru, Opery i Filharmonii,  do Muzeum i Książnicy Pomorskiej. Uczestniczyliśmy w Senioraliach w Kołobrzegu, Olimpiadzie sportowej w Nowogardzie, byliśmy na Festiwalu Seniorów w Międzyzdrojach.

Realizacja powyższych  zadań stała się możliwa  dzięki współfinansowaniu projektów  z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, na autorski projekt  pt.  „Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku”, gdzie zainicjowana została współpraca 17 – tu uniwersytetów z Regionu. W ramach IV Letniej Szkoły Seniora doszło do  spotkania 260 osób, w tym 34 osób z 14 UTW wzięło udział w plenerze malarskim pt „Tajemnica obrazu a natura morza”.  Spotkania w Letniej Szkole Seniora to integracja wielu środowisk, wymiana doświadczeń, prezentacja i promocja pasji, talentów i dobrych praktyk. Powstała kolekcja 34 prac malarskich,  na bazie której został wydrukowany kalendarz . Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wystawy wędrującej po Województwie Zachodniopomorskim, która przez rok wędrowała i odwiedziła  11 miejsc, siedziby uczestników w  Golczewie, Kołobrzegu, Nowogardzie, Pyrzycach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Białogardzie, Bornym Sulinowie, Koszalinie, w Urzędzie Marszałkowskim  z przyjemnością otwieraliśmy wszystkie wystawy. Kolekcja wróci do Dziwnówka w dniach 25.08 – 01.09. 2019r. aby autorzy prac mogli odebrać i zawieźć do własnych galerii. Inicjatywa,  która wyszła z UTW w Golczewie jest szeroko akceptowana przez Uniwersytety w Regionie i oto chodzi,  aby mieć przyjaciół chętnych do podejmowania wspólnych działań.  

Ważnym dla działalności UTW  było nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP  w Szczecinie, włączając nas do projektu:  „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, tytuł projektu „Humanistyczny Senior oraz „III Wiek Technologicznie” przez ZUT w Szczecinie, ”  współfinansowane  ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oba projekty  pozwoliły skorzystać  z  wykładów, warsztatów i spotkań z naukowcami z różnych dziedzin, z zakresu nowych technologii, ekonomii, psychologii, historii, zdrowia, urody kulinariów, komunikacji społecznej w Golczewie i Szczecinie. Odbył się Kurs komputerowy, bezpłatny dla 24 osób,  zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatów kwalifikacyjnych – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczyliśmy w Zachodniopomorskich targach 60+,  Regionalne Obchody Dnia Seniora w Szczecinie. Ośmioosobowa grupa uczestniczyła w projekcie „Akademia Liderów Partycypacji”  w Szczecinie, realizowanym przez Pracownię Pozarządową w Koszalinie. Poznaliśmy dobre wzorce współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Kolejny projekt to:  „Aktywny Senior współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zakładał 3 działania: animacje lokalne, warsztaty tematyczne, spotkanie „Dasz radę seniorze” realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w Koszalinie. W ramach współpracy z Fundacją Ścieżkami Pomorza odbyła się wycieczka do Poczdamu.

Zespół śpiewaczy „Maliny” brał udział w Koncercie patriotycznym, dla podopiecznych  w DPS w Śniatowie, podczas Dnia Seniora dla mieszkańców Kozielic. Odbyło się VIII  spotkania opłatkowe połączone z wykładem, występami i poczęstunkiem w Restauracji ”Herbowa”. Ważnym wydarzeniem i ciekawym doświadczeniem była trzykrotna wizyta w Telewizyjnym Klubie Srebrnego Włosa w TVP 3 Szczecin. Wielokrotna  emisja programu  przyczyniła się do  promocji naszego środowisko w mediach.  Przedstawiliśmy   dzieje naszego UTW, plany i pomysły na życie na emeryturze,  zachęcając  innych do zapisywania się  do Uniwersytetów III Wieku. Dzięki współpracy z TVP 3 zostaliśmy zaproszeni do nagrania pilotażowego odcinka „Multimedialnej Encyklopedii Seniora Pomorza Zachodniego”. Z Golczewa zaangażowały się Maria Sadłocha, Marianna Michalak, Helena Włodarczyk i  Elżbieta Wrzesińska. Filmiki można oglądać na Youtubie.

Odbyła się także konferencja pt „Nic o nas bez nas”, na temat tworzenia Rad Seniorów, budowania sieci  wzajemnego wsparcia, integracji środowiska, tu zaprosiliśmy organizacje działające w Gminie Golczewo.    Konferencję poprowadzili specjaliści z Pracowni Pozarządowej, którzy  przybliżyli odpowiedzieć na pytania: Jak wykorzystać potencjał i aktywność Seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego? Jakie są procedury i etapy tworzenia Gminnej Rady ds. Seniorów? Jak podnieść prestiż organizacji będącej rzecznikiem spraw Seniorów w środowisku lokalnym i wojewódzkim?

Od 2013r.  UTW postulował o powołanie GRS, deklarował aktywny udział w pracach,  wskazywał na płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów poprawiających jakość życia seniorów w Gminie Golczewo i  na integrację międzypokoleniową. Dziś wiemy, że podjęto uchwałę RM w Golczewie o powołaniu Rady Seniorów przez Burmistrza, czekamy więc na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Uczestniczyliśmy w dwudniowym VIII Zachodniopomorskim Forum Liderów UTW zorganizowanym przez Uniwersytet Szczeciński . W ramach nawiązanej współpracy z Wydziałem Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy bezpłatnie sprzęt komputerowy  w ilości 3 kpl. Promowaliśmy nasze działania w Kurierze Szczecińskim, Gazecie Nowogardzkiej, na portalach Kamienskie info, na Facebook , w TVP 3,  poprzez wydany kalendarz, wystawy, rozsławialiśmy nasz Uniwersytet i piękną Ziemię Golczewską. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,  którzy przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu a szczególnie  Panom Wiesławowi Żelkowi,  Ludwikowi i Bartoszowi  Sadłocha, Staroście  kamieńskiemu za dofinansowanie zespołu śpiewaczego „Maliny”, pracownikom GOKiS, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie. 

Dziękujemy  za wszelką pomoc i dobre słowo. Dziękuję Helenie i Marianowi Włodarczykom za okazane wsparcie podczas uczestnictwa w wernisażach wystawy wędrującej, oraz innych akcjach.  Nieustająco Zarządowi za współpracę i wam Drodzy Słuchacze, że tak licznie uczestniczycie w proponowanych ofertach , choć nie zawsze na to zdrowie pozwalało.

Za wspólne działania, dziękuję wszystkim,  którzy mnie wspierają i ufam, iż oczekiwania członków UTW są spełnione.  Praca Zarządu to praca oparta na wolontariacie, dlatego dziękuję Paniom:  Zenobii Ciechanowicz, Annie Gorzkiewicz, Marii Sadłocha, Mariannie Michalak, Elżbiecie Sitkowskiej, członkom komisji rewizyjnej:  Helenie Włodarczyk, Alinie Król, Alfredzie Kołodziejek.

Na podsumowanie dorobku artystycznego  zostały zorganizowane  wystawy:  malarstwo sztalugowe   przygotowane przez: Janinę Szelc, Marię Sadłochę, Elżbietę Wrzesińską, Marię Kloch, Mariannę Michalak, Helenę Włodarczyk  i Janinę Kołodzińską, pod kierunkiem artysty malarza Jana Michała Szewczyka ze Szczecina, oraz autorska „Obrazy z kamieni”  – Marii Sadłocha i Marianny Michalak.

W koncercie pt. „Ode wsi do miasta” wystąpił zespół śpiewaczy „Maliny” pod kierunkiem – Andrzeja Koniecznego.

Przed nami wakacje – życzę udanego odpoczynku w zdrowiu i pogodzie ducha,  przy wykorzystaniu czasu na  rozrywkach i zabawach, choć dziś świętujemy  zakończenie roku, to mamy kilka wspaniałych punktów do realizacji  w ramach projektu pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji” na działania  pozyskane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego będą odbywały się zajęcia gimnastyczne, warsztaty taneczne Drums’owanie, warsztaty teatralno- muzyczne , zajęcia w zespole śpiewaczym , a w dniu  10.06.2019   w ramach projektu  „ III Wiek Technologicznie” – ZUT  wyjedziemy do Szczecin, od 14-26. 06.  br.  wyjazd  po „Truskawkowy smak Ukrainy”,  27.06. br. warsztaty II część pt.” Dasz radę seniorze” na temat funkcjonowania Rady Seniorów, w dniu 28.06.2019  warsztaty teatralno – muzyczne,  w dniu 29. 06. 2019 podczas Dni Golczewa  będziemy podziwiali nasz zespół śpiewaczy „Maliny”,  spotkanie w V Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku w dniach 25. 08 – 01.09.2019r., otwarcie wystawy poplenerowej w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 18.07.2019 o godzinie 13.00.

Inauguracja  IX Roku,   w dniu 19 października 2019 r.   Do zobaczenia!!! Hymnem zakończyliśmy część oficjalną:  Gaudeamus igitur.  Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi. Były kwiaty, miody z  Pasieki Państwa Król i  czekoladki , wyrazy szacunku i  wdzięczności. W wesołej atmosferze przebiegała dyskusja przy kawie. Dziękujemy serdecznie,  za całoroczne wsparcie i  pomoc w przygotowaniu poczęstunku –   Państwu Grażynie i Wiesławowi Żelek.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie