Udział w dwudniowych kołobrzeskich Senioraliach, jest już coroczną tradycją członków kamieńskiego UTW. Pierwszego dnia tegorocznych VII Senoraliów (uczestniczyła tylko 2 osobowa delegacja z każdego UTW),   w auli Rejonowego Centrum Kultury w Kołobrzegu odbyła się konferencja , na której przewodnicząca  kołobrzeskiego Uniwersytetu , Irena Frankiewicz, otrzymała z rąk burmistrz symboliczny klucz. Od tego momentu miastem mogli przez dwa dni rządzić  żacy seniorzy. Wszyscy  wysłuchali okolicznościowych wystąpień przedstawicieli władz i zaproszonych gości. Były informacje o projekcie „Dobre wsparcie” wdrażanym w naszym rejonie – pomagające lepiej żyć seniorom i osobom niepełnosprawnym, prezentacja innowacji społecznych pt. „Jak pomysłowość poprawia jakość życia”. Następnie była wymiana poglądów w panelu dyskusyjnym na temat: „Czy innowacyjność i kreatywność człowieka jest związana z wiekiem”. Można było się też dowiedzieć od prezesa Stowarzyszenia MANKO z Krakowa jak zdobyć Ogólnopolska Kartę Seniora i ,że w przygotowaniu jest już Karta Europejska, dająca możliwość uzyskania zniżek w całej Unii Europejskiej, osobom od 65roku życia. Gościem specjalnym konferencji była Larisa Zawadskaja z Mołdawii, która przedstawiła trudną sytuację Polaków żyjących w tym kraju. Następną część dnia poświęcono sportowym zajęciom fakultatywnym i integracji wszystkich przybyłych tego dnia do Kołobrzegu przedstawicieli różnych UTW

Drugi dzień rozpoczął się przemarszem wokół centrum miasta barwnym i rozśpiewanym korowodem, na który przybyli w dużych grupach członkowie wielu UTW (także członkowie UTW z Kamienia Pomorskiego), wraz ze swoimi  tańczącymi i śpiewającymi zespołami, które następnie mogły zaprezentować swoje możliwości w amfiteatrze obok RCK.