W ostatnią sobotę (16.06) w Golczewie odbyła się uroczystość na zakończenie VII roku działalności, która przebiegała pod hasłem: ”Radosne pasje, kreacje i rekreacje Seniorów w Regionie”.  

Uroczystość rozpoczęto hymnem Gaude Mater Polonia – Raduj, się Matko – Polsko. W konferencji  wzięli udział goście: Roman Dorniak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie, Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa, Jan Michał Szewczyk –   artysta plastyk prowadzący kurs rysunku i malarstwa, dr n. med. Ireneusz Mazurski wykładowca wielu spotkań. Swoją obecnością zaszczyciła mgr Ewa Chmielewska reprezentująca  Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Cezarego Hendryka z Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, pomysłodawczyni i odpowiedzialna za projekt „Humanistyczny Senior”, oraz delegacje Uniwersytetów z Nowogardu, Kamienia Pomorskiego, Barlinka, Pyrzyc, Trzebiatowa. Szczególny gość to dr Małgorzata Moś z Uniwersytetu Szczecińskiego, opiekun dydaktyczny naszego UTW, która wygłosiła  bardzo ciekawy wykład pt. „Mosty czy mury – o komunikowaniu między ludźmi ”.

Listy  gratulacyjne przesłali:  Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP,  Józef Malec – Starosta Kamieński, Jadwiga Adamowicz – Radna Rady Powiatu,  Anna Nowak – Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie,  Halina Olejarnik – Prezes UTW w Policach.

Goście  w swoich wystąpieniach jak i w listach wyrazili  wyrazy uznania i szacunku za podejmowanie inicjatyw  na rzecz podnoszenia sprawności  intelektualnej i psychicznej seniorów oraz  ich aktywizację.  Nie zabrakło życzeń, gratulacji i podziękowań za współpracę od  przedstawicieli  UTW z  Regionu. 

W części artystycznej wystąpili  słuchacze z Barlineckiego Uniwersytetu  III Wieku w programie artystycznym „Jedzie pociąg”.  Wesoły program, ciekawa choreografia, elegancja i porywające rytmy były inspiracją do wspólnej  radosnej zabawy.

Na podsumowanie dorobku artystycznego  zostały zorganizowane  wystawy: malarstwo sztalugowe  przygotowane przez: Janinę Szelc, Elżbietę Wrzesińską, Marię Kloch, Mariannę Michalak, Helenę Włodarczyk, Bożenę Pietrzak,  Dorotę Łysiak i Janinę Kołodzińską. Prace powstały podczas kursu rysunku i malarstwa pod kierunkiem artysty malarza Jana Michała Szewczyka ze Szczecina. Wystawę można oglądać do 22.06.2018 w godzinach otwarcia GOKiS w Golczewie. Indywidualną wystawę  pt. „Obrazy z kamieni”, w tym ciekawe kompozycje aniołów – prezentowała Maria Sadłocha.

Jaki był ten rok akademicki 2017/2018? Myślę, że stwarzał okazję do ciekawych spotkań, poszerzania wiedzy, pobudzał do aktywności, pozwalał rozwijać pasje, pomagał spełniać marzenia,  bogatszy o nowe doświadczenia, wiedzę w pozyskiwaniu środków i przyjaciół na których możemy liczyć. To był rok, w którym wiele się działo i który zakończył się  wieloma  sukcesami. Jednym z nich jest  szeroka  bezpłatna oferta skierowana do słuchaczy i mieszkańców Gminy Golczewo,  pozwalająca uczestniczyć w różnorodnych formach w tym: – lektoratach  z  języka niemieckiego, rosyjskiego,  w zajęciach muzycznych w zespole śpiewaczym „Maliny”,  zajęciach usprawniających, kursie  rysunku i malarstwa, warsztatach malowania na jedwabiu, kursie z poradnictwa konsumenta, warsztatach literackich,  wizażu i urody,  psychologicznych, wykładach w Golczewie i Szczecinie,  wyjazdach do Teatru, Opery i Filharmonii do Muzeum Przełomów i Książnicy Pomorskiej, udział w Olimpiadzie sportowej  w Goleniowie, Senioraliach w Kołobrzegu, Festiwalu w Międzyzdrojach.

Realizacja powyższych  zadań stała się możliwa  dzięki współfinansowaniu projektu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Realizowaliśmy także autorski projekt  pt.  „Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku”, gdzie zainicjowana została współpraca 16-tu uniwersytetów z Regionu. W ramach III Letniej Szkoły Seniora doszło do  spotkania 223 osób w tym 30 osób z 11 UTW wzięło udział w plenerze malarskim.  Powstała kolekcja prac malarskich, składająca się z 30 obrazów  na bazie której został wydrukowany kalendarz a także zbiór widokówek z 30 wzorami. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie wystawy wędrującej po Województwie Zachodniopomorskim,  która przez rok wędrowała i odwiedziła  kolejno siedziby uczestników w Golczewie, Policach, Nowogardzie, Pyrzycach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Gryficach, Białogardzie, Bornym Sulinowie, Koszalinie, – a obecnie wystawiona jest do końca czerwca  br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.  Z przyjemnością otwieraliśmy kolejne wystawy. Kolekcja wróci do Dziwnówka, aby autorzy prac mogli odebrać i zawieźć do własnych galerii. Pomysł na spotkania seniorów w Dziwnówku, przerósł nasze oczekiwania, bowiem w tym roku już zdeklarowało przedpłatami 262 osoby z 17 UTW, a 36 przyjęło zaproszenie na plener malarski. Podobnie, będzie zorganizowana wystawa wędrująca, wydany kalendarz  z pracami poplenerowymi. Inicjatywa,  która wyszła z UTW w Golczewie jest szeroko akceptowana przez Uniwersytety w Regionie.  Letnia Szkoła to  integracji wielu środowisk, wymiana doświadczeń, prezentacja i promocja pasji, talentów i dobrych praktyk.

Ważnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, który włączając nas do projektu:  „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”,  współfinansowanego  ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyczynił się do   skorzystanie  z  wykładów, warsztatów i spotkań z naukowcami z różnych dziedzin.   Sukcesem w bieżącym roku było pozyskanie kolejnych środków z Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację  projektu pt. „Radosne pasje, kreacje i rekreacje Seniorów w Regionie”  do końca grudnia 2017.  Siódmy projekt  w VII roku działalności pokazuje, że potrafimy starać się o dodatkowe środki, co pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Ciekawym doświadczeniem była trzykrotna wizyta w Telewizyjnym Klubie Srebrnego Włosa w TVP 3 Szczecin. Wielokrotna  emisja programu  przyczyniła się do  promocji naszego środowisko w mediach.   Dzięki współpracy zostaliśmy zaproszeni do nagrania pilotażowego odcinka  „Multimedialnej Encyklopedii Seniora Pomorza Zachodniego”, przy współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim. Wielokrotnie nasze działania były propagowane w Dzienniku Zachodniopomorskim – Kurierze Szczecińskim. Istotny projekt jaki Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie realizują to „Humanistyczny Senior” wspierany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  W ramach podpisanej umowy partnerskiej z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie, zakłada realizację 100 godzin zajęć z zakresu nowych technologii, ekonomii, psychologii, historii, zdrowia, urody, kulinariów, komunikacji społecznej, a także wiele ciekawych wyjść do instytucji kultury, w tym spektaklach teatralnych i koncertach, wycieczkach historyczno- patriotycznych. Realizacja od kwietnia do końca października 2018r. Należy w tym momencie podkreślić, że mieliśmy szczęście na  I edycję w ramach podpisanej umowy ze szczecińskimi uczelniami ZUT, a w ramach II edycji z WSH TWP. Obecnie dzięki wsparciu przez MNiSW biorą udział 4 uniwersytety z Golczewa, Barlinka, Nowogardu i Trzebiatowa, oraz 2 które działają w strukturach Koła Emerytów w Nowym Warpnie oraz Seniorzy z WSH w Szczecinie.  Kolejny projekt  pt. „Aktywny Senior” współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zakłada 3 działania od maja do końca listopada 2018. M.in. animacje lokalne, warsztaty tematyczne, spotkania „Dasz radę Seniorze”. Projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w Koszalinie.

Złożyliśmy także ofertę do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie  ”IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku”, środki pozyskaliśmy i wykorzystamy na realizację programu: w tym plener malarski, warsztaty malowania na tekstyliach, na warsztaty z zakresu wolontariatu,  choreoterapii, teatralne, projektowania mody dla seniora, chóralne, oraz na druk kalendarza.

Otrzymaliśmy także dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na działalność zajęć muzycznych w Zespole śpiewaczym „Maliny”.

Dodatkowo w br. 24 – Słuchaczy z  UTW w Golczewie ukończyło bezpłatny kurs komputerowy w ilości  75 godzin, który zakończył się egzaminem i uzyskaniem certyfikatów kwalifikacyjnych.  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu 2017 odbyła się  konferencja pt „Nic o nas bez nas”, na temat tworzenia Rad Seniorów, budowania sieci  wzajemnego wsparcia, integracji środowiska.  Od 2013r. UTW postulował o powołanie GRS, deklarował aktywny udział w pracach,  wskazywał na płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów poprawiających jakość życia seniorów w Gminie Golczewo. Spotkanie w czerwcu br. powołanych członków przez burmistrza stwarza nadzieję na pracę w  Gminnej Radzie Seniorów członków UTW.

Kolejny projekt to  Akademia Liderów Partycypacji – kwiecień – maj br. 3 spotkania po dwa dni w Hotelu Radisson. Projekt realizowany przez Pracownię Pozarządową w Koszalinie i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w Szczecinie, w którym uczestniczyła  8 – osobowa grupa naszego uniwersytetu. Szkolenie finansowane z Funduszy Europejskich. Poznaliśmy najważniejsze zasady dialogu obywatelskiego a także dobre wzorce współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. W grudniu 2017, 4 osoby z Zarządu uczestniczyły w dwudniowym VII Zachodniopomorskim Forum Liderów UTW zorganizowanym przez Uniwersytet Szczeciński.  Seminarium na temat : „Przeciw wykluczeniu – problem uzależnień w rodzinie”. Cykl  warsztatów literackich  podczas,  których  słuchaczki UTW – Marianna Michalak, Maria Sadłocha,  Janina Szelc, Anna Szychowska, zmierzyły  się z  tematem pt. „Adwent i Święta Bożego Narodzenia”. Warsztaty poprowadziła zaprzyjaźniona z naszym UTW znana pisarka Dorota Schrammek gdzie  pod profesjonalnym „okiem” powstał zbiorek pt. „Bajki sercem pisane”.  Zbiorek  składający się z 10 wierszy  i opowiadań został wydrukowany i był okazją do wyjścia poza Stowarzyszenie UTW do Przedszkoli, Świetlic, Szkół i Bibliotek.

Szanowni Państwo, Przyjaciele! W imieniu całej społeczności uniwersyteckiej pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,  którzy przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu:   Wiesławowi Żelkowi,  Ludwikowi i Bartoszowi  Sadłocha, Jorgo Apostolu i Zbigniewowi Szychulskiemu,  pracownikom GOKiS, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie.  Dziękujemy  za wszelką pomoc i dobre słowo. Nieustająco Zarządowi za współpracę i wam drodzy słuchacze, że tak licznie uczestniczyliście w zaproponowanych ofertach .

Przed nami wakacje – życzę udanego odpoczynku w zdrowiu i pogodzie ducha,  przy wykorzystaniu czasu na  rozrywkach i zabawach  m.in. w dniu  25.06. br na wycieczce po Szczecinie,  27. 06.br. na spotkaniu na uczelni WSH TWP w Szczecinie, w dniu 30.06. Podczas dni Golczewa na podziwianiu naszego zespołu śpiewaczego „Maliny”, na spotkaniu w IV Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku w dniach 26.08.- 02.09.2018r. a także na Inauguracji VIII  roku  w dniu 20 października 2018 r w Golczewie. Choć dziś świętujemy oficjalne zakończenie roku to mimo wakacji czeka nas kilka wspaniałych wydarzeń zaplanowanych na lipiec, wrzesień i październik. A to za sprawą bogatego projektu „Humanistyczny Senior” WSH TWP w Szczecinie.

Na zakończenie  uroczystości Gaudeamus Igitur – Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi…w  dalszej części w radosnym nastoju dyskusja przy kawie.

Do zobaczenia!!! – Janina Kołodzińska – prezes UTW w Golczewie