Gmina Wolin informuje, iż z dniem 1 lutego 2024 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w m. Wolin na ul. Zamkowej przy wjeździe i wyjeździe na stację paliw Orlen.

Nowa organizacja ruchu wprowadza ruch jednokierunkowy w obrębie stacji paliw Orlen.

➡️ Wjazd na stację paliw Orlen od strony skrzyżowania ul. Słowiańskiej z ul. Zamkową.

➡️ Przy wyjeździe ze stacji paliw na ul. Zamkową nakaz skrętu w prawo (zakaz jazdy w lewo) .

Urzędnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.