Stowarzyszenie UTW w Golczewie w dniu 25.04.2019 podpisało umowę  w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie na realizację zadania publicznego pt. „Uniwersytecki Klub Seniora w Kawiarence atrakcji”, zadanie  współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 45 680 z dotacji 38 000, środki własne 7180, wkład osobowy 500 zł.              

W ramach wsparcia  z obszaru polityki społecznej na zadanie  „Działalność na rzecz osób starszych” wpłynęło 26 ofert.  Oferta ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie jako jedna z 9 została oceniona najwyżej.   Zajęcie I miejsca pozwoliło uzyskać 38 tys. Dzięki pozyskanym środkom Seniorzy z Gminy Golczewa, Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego będą mogli korzystać z bogatej oferty od kwietnia do listopada br.  Odbędą się zajęcia w zespole śpiewaczym „Maliny” pod kierunkiem kapelmistrza Andrzeja Koniecznego, kurs rysunku i malarstwa pod kierunkiem artysty plastyka Jana Szewczyka, zajęcia usprawniające, gimnastyka z elementami Fit, Pilates –  poprowadzi instruktor Grażyna Kwiecień, kurs z poradnictwa konsumenta – rzecznik praw konsumenta, prawnik – Alfreda Gorzkiewicz, warsztaty teatralne – poprowadzi aktor Teatru Polskiego Wiesław Łągiewka, zajęcia taneczne Drums’owanie – instruktor Regina Mąkowska,  szkolenie E – usługi i bezpieczeństwo w sieci – trener z zakresu informatyki Tomasz Małecki, odbędą się 3 – konferencje naukowe na zakończenie, inaugurację roku akademickiego oraz funkcjonowania Rad Seniorów, warsztaty taneczne i teatralne oraz plener malarski w Letniej Szkle Seniora w Dziwnówku.

Wyjazdy na spektakle do Teatru, Opery i Filharmonii, wyjazdy na Senioralia  do Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Goleniowa i Nowogardu, zostaną zakupione materiały i pomoce  do zajęć i warsztatów a także opracowany graficznie i wydrukowany kalendarz poplenerowy na rok 2020 z LSZS  w Dziwnówku. Wszystkie zadania dzięki współfinansowaniu stanowią atrakcyjną ofertę na polu wymiany doświadczeń i integracji środowiska.

O tym się  przekonało już 50 – Seniorów z Gminy Golczewa oraz  z Nadmorskiego UTW w Międzyzdrojach którzy w dniu 28.04.2019  miłe popołudnie spędzili w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas spektaklu   pt. „Zamek z piasku”- Musical z tekstem Andrzeja Zaorskiego (reżysera spektaklu). Spektakl powstały na motywach „SKIZa” Gabrieli Zapolskiej,  sztuki wykpiwającej sztuczną moralność mieszczaństwa. Sztuka dla każdego była swoistym przeżyciem, wymowna i pouczająca. Podczas owacji za wspaniały spektakl w imieniu naszej grupy wręczyliśmy Andrzejowi  Zaorskiemu symboliczne kwiaty wdzięczności.

Niech kolejne  spotkania w „Kawiarence atrakcji”  pomogą w realizacji celu głównego jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowania potencjału osób starszych  poprzez aktywność społeczną tych osób. Stworzenie oferty edukacyjnej bezpłatnej, różnorodnej i długofalowej, przyczyni się do aktywizacji seniorów do działań na rzecz własnego rozwoju, aktywnego spędzania czasu wolnego, przeciwdziałania izolacji i samotności.

W imieniu Zarządu UTW zapraszamy do udziału w projekcie.

Opracowanie i foto – Janina Kołodzińska
Prezes UTW w Golczewie.