Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Kamieńscy dzielnicowi informują i współdziałają z urzędami w zakresie podejmowania niezbędnych działań w przypadku utraty lub zagubienia dokumentu. Policjanci dzięki społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE wraz z OPS w Kamieniu Pomorskim chcą dotrzeć do jak największej liczby osób.

Utrata dokumentów może skutkować wyłudzeniem kredytu, kradzieżą czy przestępstwami podatkowymi na nasze dane. W ramach kampanii organizowanej przez Związek Banków Polskich, przypominamy, co zrobić kiedy utracimy dokumenty:

1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.

2. Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się  na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kampania Związków Banków Polskich ma na celu uświadamianie jak należy postąpić kiedy utracimy swoje dokumenty. Najważniejsze jest, aby niezwłocznie po zorientowaniu się, że utraciliśmy nasze dokumenty zgłosić się do banku, w którym posiadamy rachunek bankowy, aby zastrzec dokumenty. W przypadku jeżeli nie posiadamy takiego rachunku zastrzec dokumenty możemy w jakimkolwiek innym banku. Listę placówek znajdziemy na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl. Informacja o zastrzeżonym dokumencie zostanie przekazana do innych banków, operatorów telefonii komórkowych oraz firm i instytucji które korzystają z systemu. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych.

Jeżeli dokumenty zostały utracone w wyniku przestępstwa, należy ten fakt zgłosić również na policję. Niezależnie od przyczyn dokumenty należy zastrzec w jak najkrótszym czasie, aby nikt nie mógł skorzystać z naszych danych. Dzięki temu unikniemy wyłudzenia kredytów czy pożyczek, kradzieży z wykorzystaniem danych oraz przestępstw kredytowych i podatkowych. Najważniejszymi dokumentami jakie powinniśmy zastrzec, są dowód osobisty, paszport oraz prawo jazdy. Po zablokowaniu dokumentów, należy udać się do odpowiedniej instytucji, celem wyrobienia nowych.

źródło:
Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim
sierż. Katarzyna Jasion