Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem uruchomienia programu jest decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Świerzno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości mogą złożyć wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami
od 18.05.2021 r. do 11.06.2021 r.

Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy w Świerznie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w biurze podawczym. Informacje związane z dofinansowaniem  będą udzielane w Urzędzie Gminy przez pracownika na stanowisku ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod nr telefonu  91 38 327 93 wew. 212.

UWAGA! Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego, w przypadku demontażu dachu- nie są objęte dofinansowaniem!