Urząd Miejski w Dziwnowie informuje mieszkańców Gminy Dziwnów, że do dnia 31 lipca 2021 roku, będą przyjmowane podania od mieszkańców dotyczące odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Podania z tym związane, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów lub wysłać poprzez e-mail na adres: um@dziwnow.pl lub sekretariat@dziwnow.pl

W podaniu dotyczącym odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, należy wyszczególnić dane kontaktowe, adres nieruchomości (w tym numer ewidencyjny działki) oraz ilość w/w wyrobów w metrach kwadratowych. Realizacja zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu, nastąpi do końca 2021 roku.

Podania złożone po 31 lipca 2021 roku, będą realizowane w roku przyszłym, tj. 2022. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej), telefon: 91 32 75 177 lub 501 958 830