501382595 kopanie fundamentów, wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, skarpowanie, drenaże